1 slot nghia la gi

By Administrator

Urban Dictionary: nghia

Slot là gì trong liên quân, facebook, pubg, game nói chung? 26 Tháng 2 2019 ... Slot là gì? tại sao lại được sử dụng nhiều trong game hay mạng xã hội ... Xét về mặt danh từ thì slot có nghĩa là khe, rãnh, chỗ, đường đi của hươu nai, vết ... Hay như “Cho tao xin 1 slot với” tức là “Cho tao xin 1 suất chơi với”. Slot là gì? - Thủ Thuật Phần Mềm Nhiều bạn chơi game quen thì sẽ hiểu ý nghĩa của từ slot nhưng cũng có rất ... thay vì nói "cho t xin 1 chân" (xin một vị trí trong game) thì sẽ nói là "cho t xin slot". Từ Slot có ý nghĩa là gì sao hay được dùng ?

Slot là gì, giải thích ý nghĩa của từ Slot trong Game và Facebook

1 shot là gì? Một shot đơn giản là một lượt hoặc một lần trong một sự việc nào đó mà bạn muốn thực hiện. Shot có rất nhiều ý nghĩa khác nhau trên nhiều lĩnh vực. Định nghĩa của shot giống như một hành động thực hiện một sự việc theo từ lượt. 1 shot là gì? Định nghĩa và khái niệm của shot đơn giản dễ ...

Tìm kiếm ý nghĩa đầy đủ của TSA? Từ hình ảnh sau đây, bạn có thể tìm hiểu tất cả các định nghĩa của TSA.

Nghĩa của từ Slot - Từ điển Anh - Việt - tratu.soha.vn

Dịch vụ miễn phí của Google dịch nhanh các từ, cụm từ và trang web giữa tiếng Việt và hơn 100 ngôn ngữ khác.

Slot là gì?. Trong khi chơi game hay trên các mạng xã hội như facebook, chắn hẳn sẽ có lúc các bạn thấy mọi người nói đến từ slot (cho xin slot; xin 1Nhiều bạn chơi game quen thì sẽ hiểu ý nghĩa của từ slot nhưng cũng có rất nhiều bạn chưa hiểu slot nghĩa là gì? Vậy mời các bạn hãy cùng tham...